Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 93,846 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 16,222 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 77,624 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 19,464 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 9,029 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 7,983 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 391 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 655 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 5,060 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 2,602 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 2,458 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,375 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 767 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,608 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 191,048 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 12,782 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 7,798 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 4,244 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 740 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 60,923 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 28,109 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 27,142 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 5,672 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 82,127 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 15,112 Tynkowanie
43.32.Z 14,950 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 20,617 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 10,477 Malowanie i szklenie
43.39.Z 20,971 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 35,216 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 11,468 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 23,748 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj