Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 91,314 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 15,439 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 75,875 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 18,982 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 8,726 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 7,747 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 378 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 601 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 4,933 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 2,537 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 2,396 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,323 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 748 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,575 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 184,050 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 12,413 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 7,602 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 4,102 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 709 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 59,251 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 27,283 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 26,452 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 5,516 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 78,193 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 14,417 Tynkowanie
43.32.Z 14,513 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 19,870 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 10,119 Malowanie i szklenie
43.39.Z 19,274 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 34,193 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 11,143 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 23,050 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj