Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 130,700 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 33,387 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 97,313 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 25,107 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 11,808 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 10,311 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 581 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 916 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 7,274 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 3,500 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 3,774 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 6,025 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 1,001 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 5,024 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 242,614 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 17,116 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 10,508 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 5,621 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 987 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 82,136 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 41,578 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 33,668 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,890 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 101,940 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 18,558 Tynkowanie
43.32.Z 17,386 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 24,251 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 12,031 Malowanie i szklenie
43.39.Z 29,714 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 41,422 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 13,521 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 27,901 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj