Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 122,867 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 30,051 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 92,816 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 23,952 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 11,313 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 9,922 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 532 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 859 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 6,765 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 3,324 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 3,441 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,874 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 965 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,909 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 233,113 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 16,418 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 10,049 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 5,435 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 934 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 77,504 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 38,528 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 32,323 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,653 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 98,880 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 18,153 Tynkowanie
43.32.Z 16,954 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 23,670 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 11,750 Malowanie i szklenie
43.39.Z 28,353 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 40,311 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 13,219 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 27,092 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj