Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 92,238 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 15,763 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 76,475 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 19,181 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 8,849 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 7,850 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 383 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 616 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 4,995 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 2,564 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 2,431 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,337 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 759 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,578 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 186,113 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 12,527 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 7,658 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 4,147 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 722 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 59,877 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 27,594 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 26,713 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 5,570 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 79,218 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 14,596 Tynkowanie
43.32.Z 14,636 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 20,067 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 10,203 Malowanie i szklenie
43.39.Z 19,716 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 34,491 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 11,248 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 23,243 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj