Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 106,813 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 21,338 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 85,475 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 21,978 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 10,388 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 9,144 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 473 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 771 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 5,894 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 2,985 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 2,909 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,696 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 884 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,812 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 210,876 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 14,414 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 8,613 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 4,974 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 827 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 67,009 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 31,041 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 29,747 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,221 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 91,374 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 16,717 Tynkowanie
43.32.Z 16,214 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 22,286 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 11,184 Malowanie i szklenie
43.39.Z 24,973 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 38,079 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 12,333 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 25,746 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj