Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 124,569 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 30,877 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 93,692 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 24,199 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 11,427 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 10,010 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 541 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 876 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 6,859 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 3,360 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 3,499 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,913 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 973 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,940 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 234,508 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 16,509 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 10,093 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 5,472 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 944 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 78,132 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 38,900 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 32,527 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,705 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 99,358 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 18,218 Tynkowanie
43.32.Z 17,012 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 23,746 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 11,783 Malowanie i szklenie
43.39.Z 28,599 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 40,509 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 13,254 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 27,255 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj