Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 126,967 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 32,127 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 94,840 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 24,509 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 11,567 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 10,116 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 563 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 888 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 6,982 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 3,408 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 3,574 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,960 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 985 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,975 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 235,682 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 16,616 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 10,135 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 5,519 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 962 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 78,637 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 39,128 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 32,776 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,733 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 99,695 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 18,253 Tynkowanie
43.32.Z 17,098 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 23,799 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 11,793 Malowanie i szklenie
43.39.Z 28,752 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 40,734 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 13,309 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 27,425 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj