Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 123,040 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 30,131 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 92,909 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 23,971 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 11,316 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 9,923 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 533 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 860 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 6,777 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 3,330 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 3,447 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,878 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 967 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,911 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 233,250 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 16,431 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 10,053 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 5,441 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 937 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 77,554 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 38,546 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 32,350 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,658 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 98,930 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 18,159 Tynkowanie
43.32.Z 16,960 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 23,679 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 11,755 Malowanie i szklenie
43.39.Z 28,377 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 40,335 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 13,223 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 27,112 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj