Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 91,147 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 15,402 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 75,745 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 18,942 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 8,700 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 7,727 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 376 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 597 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 4,925 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 2,531 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 2,394 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,317 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 746 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,571 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 183,638 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 12,385 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 7,592 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 4,087 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 706 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 59,150 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 27,233 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 26,408 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 5,509 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 77,968 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 14,374 Tynkowanie
43.32.Z 14,494 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 19,818 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 10,094 Malowanie i szklenie
43.39.Z 19,188 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 34,135 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 11,119 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 23,016 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj