Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 93,897 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 16,198 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 77,699 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 19,470 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 9,040 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 7,993 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 392 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 655 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 5,066 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 2,608 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 2,458 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,364 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 766 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,598 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 191,038 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 12,775 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 7,793 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 4,241 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 741 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 60,914 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 28,105 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 27,137 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 5,672 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 82,130 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 15,107 Tynkowanie
43.32.Z 14,946 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 20,621 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 10,479 Malowanie i szklenie
43.39.Z 20,977 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 35,219 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 11,470 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 23,749 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj