Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 121,836 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 29,589 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 92,247 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 23,712 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 11,191 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 9,829 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 521 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 841 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 6,682 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 3,270 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 3,412 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,839 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 961 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,878 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 232,249 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 16,323 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 10,005 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 5,408 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 910 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 77,140 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 38,384 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 32,128 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,628 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 98,592 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 18,099 Tynkowanie
43.32.Z 16,901 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 23,621 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 11,735 Malowanie i szklenie
43.39.Z 28,236 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 40,194 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 13,193 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 27,001 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj