Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 124,259 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 30,728 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 93,531 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 24,159 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 11,411 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 10,001 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 537 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 873 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 6,840 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 3,353 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 3,487 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,908 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 974 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,934 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 234,349 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 16,501 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 10,089 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 5,469 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 943 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 78,060 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 38,877 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 32,490 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,693 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 99,303 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 18,211 Tynkowanie
43.32.Z 17,003 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 23,737 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 11,778 Malowanie i szklenie
43.39.Z 28,574 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 40,485 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 13,250 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 27,235 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj