Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 93,271 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 16,032 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 77,239 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 19,370 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 8,968 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 7,947 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 389 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 632 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 5,042 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 2,590 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 2,452 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,360 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 764 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,596 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 189,300 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 12,686 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 7,741 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 4,213 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 732 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 60,537 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 27,907 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 26,987 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 5,643 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 81,101 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 14,939 Tynkowanie
43.32.Z 14,818 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 20,425 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 10,393 Malowanie i szklenie
43.39.Z 20,526 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 34,976 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 11,397 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 23,579 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj