Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 125,514 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 31,382 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 94,132 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 24,327 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 11,488 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 10,060 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 549 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 879 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 6,908 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 3,376 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 3,532 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,931 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 975 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,956 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 234,996 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 16,549 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 10,110 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 5,493 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 946 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 78,347 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 38,995 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 32,633 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,719 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 99,498 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 18,226 Tynkowanie
43.32.Z 17,059 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 23,768 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 11,787 Malowanie i szklenie
43.39.Z 28,658 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 40,602 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 13,280 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 27,322 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj