Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 131,550 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 33,820 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 97,730 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 25,215 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 11,857 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 10,349 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 587 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 921 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 7,308 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 3,518 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 3,790 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 6,050 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 1,003 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 5,047 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 243,112 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 17,151 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 10,518 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 5,641 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 992 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 82,370 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 41,662 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 33,794 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,914 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 102,087 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 18,567 Tynkowanie
43.32.Z 17,409 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 24,282 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 12,048 Malowanie i szklenie
43.39.Z 29,781 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 41,504 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 13,529 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 27,975 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj