Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 130,087 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 33,102 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 96,985 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 25,005 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 11,762 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 10,279 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 572 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 911 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 7,234 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 3,487 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 3,747 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 6,009 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 994 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 5,015 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 242,041 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 17,072 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 10,484 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 5,605 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 983 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 81,890 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 41,510 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 33,506 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,874 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 101,746 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 18,537 Tynkowanie
43.32.Z 17,349 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 24,213 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 11,999 Malowanie i szklenie
43.39.Z 29,648 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 41,333 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 13,506 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 27,827 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj