Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 124,894 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 31,056 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 93,838 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 24,241 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 11,450 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 10,028 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 545 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 877 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 6,876 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 3,366 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 3,510 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,915 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 972 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,943 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 234,669 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 16,523 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 10,101 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 5,478 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 944 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 78,199 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 38,929 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 32,559 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,711 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 99,397 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 18,219 Tynkowanie
43.32.Z 17,020 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 23,753 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 11,785 Malowanie i szklenie
43.39.Z 28,620 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 40,550 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 13,267 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 27,283 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj