Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 105,957 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 20,963 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 84,994 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 21,776 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 10,271 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 9,040 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 466 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 765 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 5,830 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 2,961 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 2,869 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,675 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 875 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,800 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 209,868 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 14,207 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 8,512 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 4,871 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 824 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 66,680 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 30,869 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 29,621 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,190 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 91,070 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 16,656 Tynkowanie
43.32.Z 16,159 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 22,240 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 11,172 Malowanie i szklenie
43.39.Z 24,843 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 37,911 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 12,288 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 25,623 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj