Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 113,559 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 26,269 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 87,290 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 22,455 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 10,686 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 9,387 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 490 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 809 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 6,017 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 3,040 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 2,977 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,752 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 906 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,846 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 214,580 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 14,793 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 8,841 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 5,103 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 849 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 67,952 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 31,446 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 30,188 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,318 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 93,108 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 17,061 Tynkowanie
43.32.Z 16,383 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 22,522 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 11,277 Malowanie i szklenie
43.39.Z 25,865 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 38,727 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 12,606 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 26,121 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj