Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 101,370 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 18,908 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 82,462 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 20,929 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 9,787 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 8,617 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 435 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 735 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 5,566 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 2,838 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 2,728 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,576 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 819 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,757 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 206,945 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 13,788 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 8,294 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 4,686 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 808 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 65,488 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 30,354 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 29,032 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,102 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 90,255 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 16,524 Tynkowanie
43.32.Z 15,990 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 22,147 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 11,127 Malowanie i szklenie
43.39.Z 24,467 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 37,414 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 12,167 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 25,247 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj