Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 128,483 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 32,410 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 96,073 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 24,802 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 11,669 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 10,208 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 566 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 895 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 7,159 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 3,457 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 3,702 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,974 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 987 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,987 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 240,392 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 16,927 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 10,381 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 5,576 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 970 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 81,177 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 41,094 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 33,261 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,822 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 101,176 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 18,453 Tynkowanie
43.32.Z 17,261 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 24,106 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 11,956 Malowanie i szklenie
43.39.Z 29,400 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 41,112 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 13,449 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 27,663 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj