Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 92,561 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 15,851 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 76,710 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 19,237 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 8,889 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 7,883 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 386 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 620 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 5,006 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 2,569 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 2,437 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,342 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 760 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,582 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 187,065 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 12,580 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 7,691 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 4,165 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 724 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 60,101 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 27,684 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 26,806 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 5,611 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 79,742 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 14,691 Tynkowanie
43.32.Z 14,676 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 20,163 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 10,255 Malowanie i szklenie
43.39.Z 19,957 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 34,642 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 11,302 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 23,340 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj