Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 131,805 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 33,942 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 97,863 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 25,238 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 11,867 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 10,356 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 589 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 922 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 7,318 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 3,523 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 3,795 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 6,053 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 1,001 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 5,052 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 243,217 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 17,154 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 10,520 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 5,643 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 991 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 82,411 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 41,674 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 33,818 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,919 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 102,125 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 18,574 Tynkowanie
43.32.Z 17,415 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 24,289 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 12,051 Malowanie i szklenie
43.39.Z 29,796 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 41,527 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 13,535 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 27,992 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj