Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 123,590 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 30,357 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 93,233 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 24,076 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 11,371 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 9,965 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 536 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 870 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 6,805 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 3,341 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 3,464 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,900 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 973 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,927 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 234,027 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 16,486 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 10,083 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 5,462 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 941 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 77,927 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 38,805 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 32,442 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,680 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 99,188 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 18,199 Tynkowanie
43.32.Z 16,983 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 23,722 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 11,776 Malowanie i szklenie
43.39.Z 28,508 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 40,426 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 13,240 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 27,186 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj