Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 126,473 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 31,867 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 94,606 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 24,443 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 11,536 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 10,094 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 559 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 883 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 6,961 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 3,402 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 3,559 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,946 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 978 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,968 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 235,487 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 16,595 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 10,132 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 5,507 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 956 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 78,560 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 39,093 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 32,739 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,728 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 99,635 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 18,248 Tynkowanie
43.32.Z 17,087 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 23,785 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 11,792 Malowanie i szklenie
43.39.Z 28,723 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 40,697 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 13,305 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 27,392 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj