Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 105,273 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 20,703 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 84,570 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 21,602 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 10,152 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 8,930 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 462 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 760 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 5,788 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 2,945 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 2,843 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,662 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 870 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,792 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 209,009 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 14,029 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 8,425 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 4,784 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 820 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 66,395 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 30,747 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 29,482 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,166 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 90,785 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 16,604 Tynkowanie
43.32.Z 16,113 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 22,201 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 11,149 Malowanie i szklenie
43.39.Z 24,718 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 37,800 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 12,253 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 25,547 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj