Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 93,016 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 15,964 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 77,052 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 19,319 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 8,939 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 7,925 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 387 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 627 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 5,032 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 2,582 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 2,450 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,348 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 760 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,588 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 188,407 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 12,641 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 7,714 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 4,197 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 730 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 60,349 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 27,812 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 26,906 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 5,631 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 80,580 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 14,846 Tynkowanie
43.32.Z 14,775 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 20,316 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 10,343 Malowanie i szklenie
43.39.Z 20,300 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 34,837 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 11,371 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 23,466 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj