Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 123,850 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 30,502 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 93,348 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 24,116 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 11,391 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 9,984 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 536 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 871 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 6,821 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 3,347 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 3,474 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,904 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 973 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,931 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 234,117 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 16,491 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 10,081 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 5,469 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 941 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 77,970 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 38,832 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 32,454 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,684 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 99,208 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 18,201 Tynkowanie
43.32.Z 16,992 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 23,725 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 11,776 Malowanie i szklenie
43.39.Z 28,514 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 40,448 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 13,240 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 27,208 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj