Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 129,427 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 32,761 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 96,666 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 24,945 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 11,733 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 10,259 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 570 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 904 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 7,213 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 3,480 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 3,733 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,999 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 993 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 5,006 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 241,707 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 17,039 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 10,472 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 5,589 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 978 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 81,769 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 41,452 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 33,461 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,856 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 101,630 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 18,517 Tynkowanie
43.32.Z 17,327 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 24,190 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 11,995 Malowanie i szklenie
43.39.Z 29,601 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 41,269 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 13,495 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 27,774 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj