Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 96,530 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 16,924 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 79,606 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 20,011 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 9,331 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 8,233 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 407 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 691 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 5,224 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 2,691 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 2,533 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 5,456 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 790 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 4,666 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 198,484 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 13,256 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 8,022 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 4,465 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 769 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 62,745 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 28,978 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 27,892 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 5,875 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 86,197 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 15,864 Tynkowanie
43.32.Z 15,436 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 21,400 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 10,852 Malowanie i szklenie
43.39.Z 22,645 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 36,286 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 11,841 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 24,445 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj