Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja C

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
10 25,208 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
10.1 4,993 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa
10.11.Z 2,732 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa
10.12.Z 496 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
10.13.Z 1,765 Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
10.20.Z 595 Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
10.3 2,144 Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 
10.31.Z 105 Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
10.32.Z 393 Produkcja soków z owoców i warzyw
10.39.Z 1,646 Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.4 331 Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego
10.41.Z 319 Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.42.Z 12 Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10.5 1,206 Wytwarzanie wyrobów mleczarskich 
10.51.Z 541 Przetwórstwo mleka i wyrób serów
10.52.Z 665 Produkcja lodów
10.6 1,030 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych 
10.61.Z 998 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
10.62.Z 32 Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
10.7 11,081 Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych 
10.71.Z 9,875 Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.72.Z 565 Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.73.Z 641 Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
10.8 3,034 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 
10.81.Z 27 Produkcja cukru
10.82.Z 621 Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.83.Z 258 Przetwórstwo herbaty i kawy
10.84.Z 275 Produkcja przypraw
10.85.Z 698 Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.86.Z 202 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
10.89.Z 953 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
10.9 794 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt 
10.91.Z 571 Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
10.92.Z 223 Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
11 1,455 PRODUKCJA NAPOJÓW 
11.0 1,455 Produkcja napojów 
11.01.Z 264 Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
11.02.Z 58 Produkcja win gronowych
11.03.Z 76 Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
11.04.Z 15 Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
11.05.Z 284 Produkcja piwa
11.06.Z 14 Produkcja słodu
11.07.Z 744 Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych
12.00.Z 89 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH 
13 7,436 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
13.10 203 Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych 
13.10.A 74 Produkcja przędzy bawełnianej
13.10.B 43 Produkcja przędzy wełnianej
13.10.C 31 Produkcja przędzy z włókien chemicznych
13.10.D 55 Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
13.20 309 Produkcja tkanin 
13.20.A 165 Produkcja tkanin bawełnianych
13.20.B 44 Produkcja tkanin wełnianych
13.20.C 39 Produkcja tkanin z włókien chemicznych
13.20.D 61 Produkcja pozostałych tkanin
13.30.Z 1,575 Wykończanie wyrobów włókienniczych
13.9 5,349 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych
13.91.Z 329 Produkcja dzianin metrażowych
13.92.Z 3,548 Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
13.93.Z 107 Produkcja dywanów i chodników
13.94.Z 183 Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
13.95.Z 146 Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin,
13.96.Z 235 Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
13.99.Z 801 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
14 21,133 PRODUKCJA ODZIEŻY 
14.1 18,915 Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich
14.11.Z 692 Produkcja odzieży skórzanej
14.12.Z 1,329 Produkcja odzieży roboczej
14.13.Z 13,931 Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
14.14.Z 935 Produkcja bielizny
14.19.Z 2,028 Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
14.20.Z 557 Produkcja wyrobów futrzarskich
14.3 1,661 Produkcja odzieży dzianej
14.31.Z 647 Produkcja wyrobów pończoszniczych
14.39.Z 1,014 Produkcja pozostałej odzieży dzianej
15 4,438 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
15.1 1,666 Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych
15.11.Z 326 Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
15.12.Z 1,340 Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
15.20.Z 2,772 Produkcja obuwia
16 24,552 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA,
16.10.Z 7,662 Produkcja wyrobów tartacznych
16.2 16,890 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
16.21.Z 420 Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
16.22.Z 508 Produkcja gotowych parkietów podłogowych
16.23.Z 8,552 Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
16.24.Z 2,369 Produkcja opakowań drewnianych
16.29.Z 5,041 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów
17 4,623 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
17.1 347 Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury
17.11.Z 60 Produkcja masy włóknistej
17.12.Z 287 Produkcja papieru i tektury
17.2 4,276 Produkcja wyrobów z papieru i tektury
17.21.Z 2,014 Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań
17.22.Z 307 Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych
17.23.Z 983 Produkcja artykułów piśmiennych
17.24.Z 37 Produkcja tapet
17.29.Z 935 Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
18 15,030 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
18.1 14,407 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
18.11.Z 616 Drukowanie gazet
18.12.Z 8,755 Pozostałe drukowanie
18.13.Z 3,774 Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z 1,262 Introligatorstwo i podobne usługi
18.20.Z 623 Reprodukcja zapisanych nośników informacji
19 461 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
19.10.Z 46 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
19.20.Z 415 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
20 4,893 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
20.1 1,664 Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego
20.11.Z 121 Produkcja gazów technicznych
20.12.Z 124 Produkcja barwników i pigmentów
20.13.Z 219 Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
20.14.Z 397 Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
20.15.Z 271 Produkcja nawozów i związków azotowych
20.16.Z 517 Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
20.17.Z 15 Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
20.20.Z 101 Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
20.30.Z 658 Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
20.4 1,598 Produkcja mydła i detergentów, środków myjących
20.41.Z 696 Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
20.42.Z 902 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
20.5 843 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych
20.51.Z 34 Produkcja materiałów wybuchowych
20.52.Z 119 Produkcja klejów
20.53.Z 33 Produkcja olejków eterycznych
20.59.Z 657 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
20.60.Z 29 Produkcja włókien chemicznych
21 835 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 
21.10.Z 262 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
21.20.Z 573 Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
22 13,538 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
22.1 1,324 Produkcja wyrobów z gumy
22.11.Z 274 Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
22.19.Z 1,050 Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
22.2 12,214 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
22.21.Z 989 Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
22.22.Z 2,747 Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
22.23.Z 3,541 Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
22.29.Z 4,937 Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
23 16,012 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
23.1 2,005 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła
23.11.Z 149 Produkcja szkła płaskiego
23.12.Z 839 Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
23.13.Z 458 Produkcja szkła gospodarczego
23.14.Z 19 Produkcja włókien szklanych
23.19.Z 540 Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
23.20.Z 181 Produkcja wyrobów ogniotrwałych
23.3 667 Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych 
23.31.Z 181 Produkcja ceramicznych kafli i płytek
23.32.Z 486 Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
23.4 860 Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki
23.41.Z 654 Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
23.42.Z 38 Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
23.43.Z 26 Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
23.44.Z 48 Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
23.49.Z 94 Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
23.5 139 Produkcja cementu, wapna i gipsu
23.51.Z 70 Produkcja cementu
23.52.Z 69 Produkcja wapna i gipsu
23.6 6,152 Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu
23.61.Z 4,050 Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
23.62.Z 176 Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
23.63.Z 558 Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
23.64.Z 135 Produkcja zaprawy murarskiej
23.65.Z 33 Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
23.69.Z 1,200 Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
23.70.Z 5,396 Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
23.9 612 Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów
23.91.Z 124 Produkcja wyrobów ściernych
23.99.Z 488 Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
24 2,188 PRODUKCJA METALI
24.10.Z 178 Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
24.20.Z 243 Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych
24.3 493 Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce
24.31.Z 45 Produkcja prętów ciągnionych na zimno
24.32.Z 56 Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
24.33.Z 282 Produkcja wyrobów formowanych na zimno
24.34.Z 110 Produkcja drutu
24.4 487 Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych
24.41.Z 150 Produkcja metali szlachetnych
24.42.A 20 Produkcja aluminium hutniczego
24.42.B 218 Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
24.43.Z 31 Produkcja ołowiu, cynku i cyny
24.44.Z 44 Produkcja miedzi
24.45.Z 24 Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
24.46.Z Wytwarzanie paliw jądrowych
24.5 787 Odlewnictwo metali
24.51.Z 310 Odlewnictwo żeliwa
24.52.Z 49 Odlewnictwo staliwa
24.53.Z 216 Odlewnictwo metali lekkich
24.54.A 100 Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
24.54.B 112 Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
25 47,420 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH,
25.1 12,305 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
25.11.Z 8,930 Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.12.Z 3,375 Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
25.2 1,259 Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.21.Z 823 Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
25.29.Z 436 Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.30.Z 123 Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
25.40.Z 73 Produkcja broni i amunicji
25.50.Z 1,068 Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
25.6 24,667 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.61.Z 4,703 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
25.62.Z 19,964 Obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.7 1,384 Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi
25.71.Z 102 Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
25.72.Z 495 Produkcja zamków i zawiasów
25.73.Z 787 Produkcja narzędzi
25.9 6,541 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
25.91.Z 279 Produkcja pojemników metalowych
25.92.Z 85 Produkcja opakowań z metali
25.93.Z 1,509 Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
25.94.Z 451 Produkcja złączy i śrub
25.99.Z 4,217 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
26 5,863 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
26.1 1,178 Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych 
26.11.Z 849 Produkcja elementów elektronicznych
26.12.Z 329 Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
26.20.Z 1,530 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.30.Z 547 Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
26.40.Z 534 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
26.5 1,228 Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów
26.51.Z 1,145 Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych
26.52.Z 83 Produkcja zegarków i zegarów
26.60.Z 179 Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
26.70.Z 648 Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
26.80.Z 19 Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
27 3,929 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
27.1 1,472 Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.11.Z 378 Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
27.12.Z 1,094 Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.20.Z 117 Produkcja baterii i akumulatorów
27.3 307 Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego
27.31.Z 23 Produkcja kabli światłowodowych
27.32.Z 163 Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów
27.33.Z 121 Produkcja sprzętu instalacyjnego
27.40.Z 1,190 Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
27.5 303 Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego
27.51.Z 216 Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.52.Z 87 Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.90.Z 540 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
28 8,346 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
28.1 1,019 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia
28.11.Z 222 Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
28.12.Z 281 Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego
28.13.Z 196 Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
28.14.Z 136 Produkcja pozostałych kurków i zaworów
28.15.Z 184 Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
28.2 3,728 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia
28.21.Z 347 Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
28.22.Z 844 Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
28.23.Z 98 Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
28.24.Z 137 Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
28.25.Z 1,116 Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
28.29.Z 1,186 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.30.Z 805 Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
28.4 359 Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych
28.41.Z 216 Produkcja maszyn do obróbki metalu
28.49.Z 143 Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
28.9 2,435 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
28.91.Z 69 Produkcja maszyn dla metalurgii
28.92.Z 448 Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
28.93.Z 578 Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu
28.94.Z 101 Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego
28.95.Z 53 Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
28.96.Z 323 Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
28.99.Z 863 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
29 2,674 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP
29.10 293 Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
29.10.A 46 Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych
29.10.B 86 Produkcja samochodów osobowych
29.10.C 30 Produkcja autobusów
29.10.D 39 Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
29.10.E 92 Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
29.20.Z 663 Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
29.3 1,718 Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych
29.31.Z 250 Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
29.32.Z 1,468 Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
30 3,011 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
30.1 1,931 Produkcja statków i łodzi
30.11.Z 1,241 Produkcja statków i konstrukcji pływających
30.12.Z 690 Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
30.20.Z 326 Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
30.30.Z 198 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych
30.40.Z 6 Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
30.9 550 Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
30.91.Z 78 Produkcja motocykli
30.92.Z 347 Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
30.99.Z 125 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
31.0 20,990 PRODUKCJA MEBLI
31.01.Z 5,397 Produkcja mebli biurowych i sklepowych
31.02.Z 6,506 Produkcja mebli kuchennych
31.03.Z 168 Produkcja materaców
31.09.Z 8,919 Produkcja pozostałych mebli
32 17,687 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
32.1 4,477 Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów
32.11.Z 18 Produkcja monet
32.12.Z 3,748 Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
32.13.Z 711 Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
32.20.Z 338 Produkcja instrumentów muzycznych
32.30.Z 529 Produkcja sprzętu sportowego
32.40.Z 1,022 Produkcja gier i zabawek
32.50.Z 5,936 Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
32.9 5,385 Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
32.91.Z 327 Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
32.99.Z 5,058 Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33 35,095 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
33.1 29,702 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń
33.11.Z 2,402 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.12.Z 13,509 Naprawa i konserwacja maszyn
33.13.Z 3,503 Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
33.14.Z 4,507 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.15.Z 4,543 Naprawa i konserwacja statków i łodzi
33.16.Z 144 Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
33.17.Z 420 Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
33.19.Z 674 Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
33.20.Z 5,393 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj