Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 131,818 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 33,944 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 97,874 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 25,244 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 11,869 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 10,357 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 590 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 922 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 7,321 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 3,523 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 3,798 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 6,054 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 1,001 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 5,053 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 243,254 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 17,156 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 10,521 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 5,644 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 991 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 82,423 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 41,680 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 33,824 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,919 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 102,142 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 18,577 Tynkowanie
43.32.Z 17,417 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 24,292 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 12,051 Malowanie i szklenie
43.39.Z 29,805 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 41,533 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 13,535 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 27,998 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj