Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 131,829 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 33,948 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 97,881 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 25,247 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 11,872 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 10,360 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 590 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 922 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 7,321 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 3,523 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 3,798 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 6,054 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 1,001 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 5,053 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 243,286 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 17,160 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 10,521 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 5,645 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 994 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 82,432 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 41,684 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 33,827 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,921 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 102,155 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 18,579 Tynkowanie
43.32.Z 17,420 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 24,293 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 12,052 Malowanie i szklenie
43.39.Z 29,811 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 41,539 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 13,536 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 28,003 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj