Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja F

BUDOWNICTWO

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
41 131,825 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z 33,946 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z 97,879 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 25,244 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 11,869 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z 10,357 Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z 590 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z 922 Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2 7,321 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z 3,523 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z 3,798 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
42.9 6,054 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z 1,001 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z 5,053 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 243,265 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.1 17,156 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z 10,521 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z 5,644 Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z 991 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 82,427 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z 41,681 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z 33,825 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z 6,921 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3 102,147 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z 18,577 Tynkowanie
43.32.Z 17,417 Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z 24,293 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z 12,052 Malowanie i szklenie
43.39.Z 29,808 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9 41,535 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z 13,535 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z 28,000 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj