Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja G

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
45 116,887 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
45.1 33,392 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.11.Z 30,511 Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.19.Z 2,881 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.20.Z 56,460 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,
45.3 23,679 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.31.Z 7,517 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.Z 16,162 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.40.Z 3,356 Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
46 227,797 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
46.1 41,678 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
46.11.Z 1,162 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego
46.12.Z 1,939 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali
46.13.Z 2,670 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna
46.14.Z 2,077 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
46.15.Z 1,455 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.16.Z 1,883 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
46.17.Z 3,719 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.18.Z 7,448 Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
46.19.Z 19,325 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.2 8,395 Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
46.21.Z 4,204 Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
46.22.Z 1,544 Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
46.23.Z 2,257 Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
46.24.Z 390 Sprzedaż hurtowa skór
46.3 25,125 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.31.Z 6,565 Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.32.Z 2,632 Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
46.33.Z 1,796 Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów
46.34.A 2,342 Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
46.34.B 1,085 Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
46.35.Z 737 Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
46.36.Z 1,332 Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
46.37.Z 1,048 Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.38.Z 2,128 Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki
46.39.Z 5,460 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów
46.4 35,845 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
46.41.Z 4,898 Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.42.Z 12,781 Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
46.43.Z 3,498 Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
46.44.Z 1,763 Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych
46.45.Z 2,991 Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
46.46.Z 3,498 Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
46.47.Z 1,320 Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
46.48.Z 700 Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
46.49.Z 4,396 Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
46.5 5,625 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej
46.51.Z 2,748 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych
46.52.Z 2,877 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
46.6 10,148 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
46.61.Z 2,675 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
46.62.Z 415 Sprzedaż hurtowa obrabiarek
46.63.Z 1,441 Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
46.64.Z 213 Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
46.65.Z 394 Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
46.66.Z 812 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
46.69.Z 4,198 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.7 48,805 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
46.71.Z 7,688 Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
46.72.Z 3,419 Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
46.73.Z 20,193 Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74.Z 4,960 Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
46.75.Z 4,680 Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.76.Z 1,271 Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.77.Z 6,594 Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.90.Z 52,176 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47 448,921 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
47.1 113,526 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.11.Z 76,592 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z 36,934 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.2 27,357 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.21.Z 5,818 Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona
47.22.Z 5,532 Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona
47.23.Z 1,115 Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona
47.24.Z 2,427 Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich
47.25.Z 4,485 Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.26.Z 1,146 Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona
47.29.Z 6,834 Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.30.Z 6,340 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych
47.4 11,842 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej
47.41.Z 7,633 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych
47.42.Z 2,384 Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona
47.43.Z 1,825 Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona
47.5 28,845 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.51.Z 5,619 Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona
47.52.Z 9,407 Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.53.Z 1,652 Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.54.Z 3,453 Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.59.Z 8,714 Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.6 12,946 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z 2,595 Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z 4,879 Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona
47.63.Z 215 Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64.Z 3,655 Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona
47.65.Z 1,602 Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona
47.7 124,529 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona
47.71.Z 35,051 Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z 6,678 Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona
47.73.Z 17,419 Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona
47.74.Z 2,622 Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75.Z 6,435 Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.76.Z 18,465 Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona
47.77.Z 3,406 Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona
47.78.Z 19,696 Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
47.79.Z 14,757 Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona
47.8 61,574 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
47.81.Z 16,595 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z 29,801 Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z 15,178 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona
47.9 61,962 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
47.91.Z 34,525 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z 27,437 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja H  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj