Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja H

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
49 144,314 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
49.10.Z 68 Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
49.20.Z 182 Transport kolejowy towarów
49.3 39,344 Pozostały transport lądowy pasażerski
49.31.Z 2,718 Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
49.32.Z 27,756 Działalność taksówek osobowych
49.39.Z 8,870 Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
49.4 104,698 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
49.41.Z 103,943 Transport drogowy towarów
49.42.Z 755 Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
49.50 22 Transport rurociągowy
49.50.A 14 Transport rurociągami paliw gazowych
49.50.B 8 Transport rurociągowy pozostałych towarów
50 865 TRANSPORT WODNY
50.10.Z 220 Transport morski i przybrzeżny pasażerski 
50.20.Z 130 Transport morski i przybrzeżny towarów
50.30.Z 326 Transport wodny śródlądowy pasażerski 
50.40.Z 189 Transport wodny śródlądowy towarów
51 418 TRANSPORT LOTNICZY
51.10.Z 347 Transport lotniczy pasażerski
51.2 71 Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny
51.21.Z 64 Transport lotniczy towarów
51.22.Z 7 Transport kosmiczny
52 16,033 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
52.10 2,022 Magazynowanie i przechowywanie towarów
52.10.A 56 Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
52.10.B 1,966 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.2 14,011 Działalność usługowa wspomagająca transport
52.21.Z 6,374 Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.22.A 246 Działalność usługowa wspomagająca transport morski
52.22.B 101 Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
52.23.Z 349 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
52.24.A 144 Przeładunek towarów w portach morskich
52.24.B 35 Przeładunek towarów w portach śródlądowych
52.24.C 1,410 Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
52.29.A 304 Działalność morskich agencji transportowych
52.29.B 215 Działalność śródlądowych agencji transportowych
52.29.C 4,833 Działalność pozostałych agencji transportowych
53 3,923 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
53.10.Z 144 Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
53.20.Z 3,779 Pozostała działalność pocztowa  i kurierska


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja I  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj