Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja I

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
55 24,871 ZAKWATEROWANIE
55.10.Z 7,627 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z 16,038 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  
55.30.Z 400 Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
55.90.Z 806 Pozostałe zakwaterowanie
56 68,545 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
56.1 45,635 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
56.10.A 43,228 Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B 2,407 Ruchome placówki gastronomiczne
56.2 7,816 Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa 
56.21.Z 5,410 Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z 2,406 Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z 15,094 Przygotowywanie i podawanie napojów


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja J
Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj