Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja M

DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
69 72,405 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
69.10.Z 32,031 Działalność prawnicza
69.20.Z 40,374 Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70 60,286 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
70.10.Z 6,654 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,
70.2 53,632 Doradztwo związane z zarządzaniem
70.21.Z 3,277 Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z 50,355 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71 69,770 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
71.1 63,688 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane
71.11.Z 20,806 Działalność w zakresie architektury
71.12.Z 42,882 Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20 6,082 Badania i analizy techniczne
71.20.A 316 Badania i analizy związane z jakością żywności
71.20.B 5,766 Pozostałe badania i analizy techniczne
72 4,019 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
72.1 3,367 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
72.11.Z 490 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
72.19.Z 2,877 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
72.20.Z 652 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73 39,819 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
73.1 35,022 Reklama
73.11.Z 32,651 Działalność agencji reklamowych
73.12.A 326 Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
73.12.B 429 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C 1,150 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D 466 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe
73.20.Z 4,797 Badanie rynku i opinii publicznej
74 49,617 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
74.10.Z 9,284 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z 10,562 Działalność fotograficzna
74.30.Z 8,024 Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z 21,747 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
75.00.Z 6,980 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I
Sekcja J  |  Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj