Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja N

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
77 13,606 WYNAJEM I DZIERŻAWA
77.1 4,143 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych,
77.11.Z 3,100 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z 1,043 Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,
77.2 3,298 Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego
77.21.Z 1,429 Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.22.Z 1,145 Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
77.29.Z 724 Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.3 5,531 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
77.31.Z 586 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
77.32.Z 2,338 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.33.Z 286 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.34.Z 178 Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
77.35.Z 79 Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
77.39.Z 2,064 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.40.Z 634 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,
78 8,416 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
78.10.Z 4,890 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy
78.20.Z 2,109 Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z 1,417 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
79 10,887 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
79.1 7,966 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
79.11 3,867 Działalność agentów i pośredników turystycznych
79.11.A 2,843 Działalność agentów turystycznych
79.11.B 1,024 Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z 4,099 Działalność organizatorów turystyki
79.90 2,921 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji
79.90.A 1,391 Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B 280 Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C 1,250 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
80 5,909 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA
80.10.Z 3,666 Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
80.20.Z 1,641 Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
80.30.Z 602 Działalność detektywistyczna
81 30,477 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
81.10.Z 2,460 Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku
81.2 19,069 Sprzątanie obiektów
81.21.Z 10,599 Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z 5,482 Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z 2,988 Pozostałe sprzątanie
81.30.Z 8,948 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82 24,031 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
82.1 11,212 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
82.11.Z 7,936 Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z 3,276 Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.20.Z 2,932 Działalność centrów telefonicznych (call center)
82.30.Z 2,651 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.9 7,236 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.91.Z 1,108 Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
82.92.Z 2,014 Działalność związana z pakowaniem
82.99.Z 4,114 Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I
Sekcja J  |  Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj