Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja P

EDUKACJA

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
85 88,483 EDUKACJA
85.10.Z 7,406 Wychowanie przedszkolne
85.20.Z 10,686 Szkoły podstawowe
85.3 8,296 Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych
85.31 6,004 Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
85.31.A 3,945 Gimnazja
85.31.B 1,750 Licea ogólnokształcące
85.31.C 309 Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
85.32.A 1,366 Technika
85.32.B 776 Zasadnicze szkoły zawodowe
85.32.C 150 Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
85.4 1,767 Szkoły policealne oraz wyższe
85.41.Z 994 Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe
85.42.A 81 Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
85.42.B 692 Szkoły wyższe
85.5 50,774 Pozaszkolne formy edukacji
85.51.Z 5,688 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
85.52.Z 2,822 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z 8,653 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.59.A 13,243 Nauka języków obcych
85.59.B 20,368 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z 9,554 Działalność wspomagająca edukację


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I
Sekcja J  |  Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj