Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja P

EDUKACJA

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
85 88,475 EDUKACJA
85.10.Z 7,406 Wychowanie przedszkolne
85.20.Z 10,686 Szkoły podstawowe
85.3 8,296 Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych
85.31 6,004 Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
85.31.A 3,945 Gimnazja
85.31.B 1,750 Licea ogólnokształcące
85.31.C 309 Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
85.32.A 1,366 Technika
85.32.B 776 Zasadnicze szkoły zawodowe
85.32.C 150 Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
85.4 1,767 Szkoły policealne oraz wyższe
85.41.Z 994 Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe
85.42.A 81 Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
85.42.B 692 Szkoły wyższe
85.5 50,767 Pozaszkolne formy edukacji
85.51.Z 5,687 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
85.52.Z 2,821 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z 8,655 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.59.A 13,242 Nauka języków obcych
85.59.B 20,362 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z 9,553 Działalność wspomagająca edukację


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I
Sekcja J  |  Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja Q  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj