Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja Q

OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
86 123,752 OPIEKA ZDROWOTNA
86.10.Z 2,139 Działalność szpitali
86.2 80,476 Praktyka lekarska
86.21.Z 22,245 Praktyka lekarska ogólna
86.22.Z 36,623 Praktyka lekarska specjalistyczna
86.23.Z 21,608 Praktyka lekarska dentystyczna
86.90 41,137 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
86.90.A 10,051 Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.B 3,872 Działalność pogotowia ratunkowego
86.90.C 11,723 Praktyka pielęgniarek i położnych
86.90.D 2,630 Działalność paramedyczna
86.90.E 12,861 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
87 2,949 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
87.10.Z 189 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.20.Z 304 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
87.30.Z 1,017 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
87.90.Z 1,439 Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
88 8,983 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
88.10.Z 3,281 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.9 5,702 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
88.91.Z 2,574 Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z 3,128 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I
Sekcja J  |  Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj