Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja Q

OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
86 123,725 OPIEKA ZDROWOTNA
86.10.Z 2,139 Działalność szpitali
86.2 80,462 Praktyka lekarska
86.21.Z 22,243 Praktyka lekarska ogólna
86.22.Z 36,614 Praktyka lekarska specjalistyczna
86.23.Z 21,605 Praktyka lekarska dentystyczna
86.90 41,124 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
86.90.A 10,047 Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.B 3,871 Działalność pogotowia ratunkowego
86.90.C 11,722 Praktyka pielęgniarek i położnych
86.90.D 2,630 Działalność paramedyczna
86.90.E 12,854 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
87 2,947 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
87.10.Z 189 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.20.Z 303 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
87.30.Z 1,016 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
87.90.Z 1,439 Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
88 8,983 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
88.10.Z 3,281 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.9 5,702 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
88.91.Z 2,574 Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z 3,128 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I
Sekcja J  |  Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj