Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja Q

OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
86 123,735 OPIEKA ZDROWOTNA
86.10.Z 2,139 Działalność szpitali
86.2 80,464 Praktyka lekarska
86.21.Z 22,242 Praktyka lekarska ogólna
86.22.Z 36,618 Praktyka lekarska specjalistyczna
86.23.Z 21,604 Praktyka lekarska dentystyczna
86.90 41,132 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
86.90.A 10,050 Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.B 3,871 Działalność pogotowia ratunkowego
86.90.C 11,723 Praktyka pielęgniarek i położnych
86.90.D 2,630 Działalność paramedyczna
86.90.E 12,858 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
87 2,948 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
87.10.Z 189 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.20.Z 304 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
87.30.Z 1,016 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
87.90.Z 1,439 Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
88 8,983 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
88.10.Z 3,281 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.9 5,702 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
88.91.Z 2,574 Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z 3,128 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I
Sekcja J  |  Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja R  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj