Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - Sekcja R

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
90 13,746 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ
90.0 13,746 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
90.01.Z 4,672 Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z 1,712 Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z 4,611 Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z 2,751 Działalność obiektów kulturalnych
91.0 3,816 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ
91.01 2,319 Działalność bibliotek i archiwów
91.01.A 1,907 Działalność bibliotek
91.01.B 412 Działalność archiwów
91.02.Z 453 Działalność muzeów
91.03.Z 907 Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
91.04.Z 137 Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów
92.00.Z 1,159 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
93 29,871 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
93.1 21,714 Działalność związana ze sportem
93.11.Z 1,604 Działalność obiektów sportowych
93.12.Z 10,556 Działalność klubów sportowych
93.13.Z 2,353 Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z 7,201 Pozostała działalność związana ze sportem
93.2 8,157 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
93.21.Z 1,201 Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z 6,956 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna


Sekcja A  |  Sekcja B  |  Sekcja C  |  Sekcja D  |  Sekcja E  |  Sekcja F  |  Sekcja G  |  Sekcja H  |  Sekcja I
Sekcja J  |  Sekcja K  |  Sekcja L  |  Sekcja M  |  Sekcja N  |  Sekcja O  |  Sekcja P  |  Sekcja Q  |  Sekcja S  |  Sekcja T
Sekcja U  |  Szukaj